Önkormányzat hírei

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

Bursa Hungarica 2023
(2022.09.27.)
Szuhakálló község Önkormányzata az Önkormányzata a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, kiírja a 2023. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára.

Lakossági barnakőszén-igény felmérése
(2022.09.21.)
A megváltozott a gazdasági környezetben, a kialakult gazdasági helyzetben, a drasztikusan megemelkedett energiaárak, az energiakrízis miatt, a Kormány célja - a pénzügyi lehetőségekhez igazodva - továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Cím:3731 Szuhakálló Kossuth u.7.
Telefon:48/352-081
E-mail:hivatal@szuhakallo.hu
Vezető:Dr. Herczeg Tibor

A közös önkormányzati hivatal létrehozásával Szuhakálló, Vadna,Sajógalgóc és Sajóivánka Önkormányzatok valamennyi érintett településen biztosítani kívánják az igazgatási munka folyamatos ellátásához, az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátásához, az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A nem hivatali székhely településeken – Vadnán, Sajógalgócon és Sajóivánkán – a fenti feladatok ellátását az állandó kirendeltség biztosítja.

Ügykörök:

Adóügyek - Adó- és értékbizonyítvány, Adóügyek - Adóigazolás, Adóügyek - Adók és egyéb köztartozások behajtása, Adóügyek - Gépjárműadó, Adóügyek - Helyi iparűzési adó, Adóügyek - Magánszemélyek kommunális adója, Adóügyek - Méltányossági kérelem, Adóügyek - Talajterhelési díj, Adóügyek - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója, Adóügyek - Túlfizetés az adószámla egyenlegében, Adóügyek - Építményadó, Anyakönyvi ügyek - Anyakönyvi kivonatokról másolat, hatósági bizonyítvány kiadása, Anyakönyvi ügyek - Anyakönyvi okiratok kiállítása, Anyakönyvi ügyek - Családi jogállás rendezése, apai elismerő nyilatkozat, Anyakönyvi ügyek - Haláleset anyakönyvezése, Anyakönyvi ügyek - Házasságkötés - bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: BÉT) létesítése, Anyakönyvi ügyek - Házasságkötési eljárás, Anyakönyvi ügyek - Házasságkötési szándék bejelentése, Anyakönyvi ügyek - Újszülött anyakönyvezése, Egyéb - Lakossági közműfejlesztés támogatása, Hatósági ügyek - Birtokvédelmi ügyek, Hatósági ügyek - Hagyatéki ügyek, Hatósági ügyek - Hirdetmények közzététele, Hatósági ügyek - Kereskedelmi tevékenységek hatósági ellenőrzése, Hatósági ügyek - Méhekkel, méhek vándoroltatásával kapcsolatos ügyek, Hatósági ügyek - Működési engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység, Hatósági ügyek - Nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás engedélyezési eljárása, Hatósági ügyek - Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem eljárása, Hatósági ügyek - Talált tárgyak kezelése, Hatósági ügyek - Telepengedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenység engedélyezése iránti kérelem, Hatósági ügyek - Termőföldek elidegenítésével kapcsolatos ügyek, Hatósági ügyek - Tűzszerészeti mentesítésel kapcsolatos intézkedések, Hatósági ügyek - Vadkár, vadászati kár, vadban okozott kár ügyek, Hatósági ügyek - Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, nyilvántartása, Hatósági ügyek - Vásárlók könyvének hitelesítése, Hatósági ügyek - Zenés, táncos rendezvény tartására irányuló engedély iránti kérelem ügye, Hatósági ügyek - Üzletek működésével kapcsolatos egyéni és közérdekű bejelentések kivizsgálása, Hatósági ügyek - Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység, Hatósági ügyek - Hatósági bizonyítvány, Hatósági ügyek - Állatok védelmével kapcsolatos eljárás, Környezetvédelmi ügyek - Fakivágással kapcsolatos ügyek, Környezetvédelmi ügyek - Panasz levegő szennyezés esetén, Környezetvédelmi ügyek - Panasz zajértékhatár túllépése esetén, Környezetvédelmi ügyek - Zajkibocsátási határérték megállapítása, Településüzemeltetés - Közterület használat engedélyezése,

Nyomatványok:

NyomatványLetöltés
Adatbejelentés telekadóhoz nyomtatvány letöltése PDF-ben
Adatlap egyéni gazdasági társaság fizetési könnyítésre irányuló kérelméhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Adatlap egyéni vállalkozó fizetési könnyítésre irányuló kérelméhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Adatlap magánszemély fizetési könnyítésre irányuló kérelméhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Adatlap talajterhelési díj fizetésére kötelezett nyilvántartásba vételéhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Beiskolázási támogatás iránti kérelem nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bejelentés vendéglátóhely üzlettípus besorolásáról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bejelentés üzlet használatára jogosult személyében történő változásról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bejelentés, bejelentés-köteles ipari tevékenység megszüntetéséről nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bevallás az építményadóról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bevallás gépjárműadóról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bevallás magánszemélyek kommunális adójáról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bevallás talajterhelési díjhoz - Sajógalgóc nyomtatvány letöltése PDF-ben
Bevallás talajterhelési díjhoz - Sajóivánka nyomtatvány letöltése PDF-ben
Hatósági bizonyítvány iránti kérelem laksá önálló rendeltetési egységeinek igazolására nyomtatvány letöltése PDF-ben
Iparűzési adó bejelentkezéshez útmutató nyomtatvány letöltése PDF-ben
Iparűzési adó bejelentés, változás bejelentés nyomtatvány letöltése PDF-ben
Iparűzési adó bevallás nyomtatvány letöltése PDF-ben
Kérelem adótúlfizetés visszafizetéséhez, illetve átvezetéséhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Kérelem adóigazolás kiállításához nyomtatvány letöltése PDF-ben
Kérelem szociális tüzelőanyag-támogatásra -2017 nyomtatvány letöltése PDF-ben
Lakossági barnakőszén igény felmérő adatlap nyomtatvány letöltése PDF-ben
Megállapodás magánszemélyek kommunális adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról nyomtatvány letöltése PDF-ben
Működési engedély iránti kérelem üzletköteles termékkör esetén nyomtatvány letöltése PDF-ben
Nyilatkozat iskolás korú gyermek ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetéséhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Nyilatkozat szünidei gyermekétkeztetéséhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Nyilatkozat óvodás korú gyermek ingyenes vagy kedvezményes intézményi étkeztetéséhez nyomtatvány letöltése PDF-ben
Szálláshely-üzemeltetési engedély iránti kérelem nyomtatvány letöltése PDF-ben
Telepengedély kiadása iránti kérelem nyomtatvány letöltése PDF-ben
Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban - Sajógalgóc nyomtatvány letöltése PDF-ben
Tájékoztató a talajterhelési díjjal kapcsolatban - Sajóivánka nyomtatvány letöltése PDF-ben

Munkatársak:

Név Szoba Telefon / mell. / E-mail
Bóné Orsolya
(igazgatási ügyintéző)
(48) 352-081 /16
boneorsoly@szuhakallo.hu
Dr. Herczeg Tibor
(jegyző)
(48) 352-081
jegyzo@szuhakallo.hu
Jobbágy Henrietta
(adóügyi ügyintéző)
48/352-081
hivatal@szuhakallo.hu
Pollákné Nagy Beáta
(adminisztrátor)
(48) 352-081 /11
titkarsag@szuhakallo.hu
Tóth Tamásné
(gazdálkodási ügyintéző)
48/352-081
penzugy@szuhakallo.hu