Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Anyakönyvi ügyek - Házasságkötési eljárás

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A házasságot megelőző eljárás lefolytatására és a házasság megkötésére az az anyakönyvvezető illetékes, ahol a házasságkötési szándékot bejelentették.

A tanúsítvány iránti kérelmet a lakóhely szerinti illetékes anyakönyvvezetőnél lehet előterjeszteni.

Vonatkozó jogszabályok
1982. évi 17. tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről.
6/2003. (III.7.) BM rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljrásról és a névviselésről
Szükséges mellékletek
kérelmező érvényes személyazonosító igazolványa és lakcímkártya
születési anyakönyvi kivonat
elvált családi állapot esetén jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, vagy ilyen tartalmú házassági anyakönyvi kivonat
özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halotti anyakönyvi kivonata
külföldi házasulandó esetén tanúsítvány csatolása szükséges, a külföldi okiratokat hiteles magyar fordítással kell ellátni. A külföldön kiállított közokiratot - ha nemzetközi szerződésből vagy viszonossági gyakorlatból más nem következik - diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni.
külföldön kötendő házassághoz, ha a magyar fél házasulandó tanúsítványt kér, annak az illetéke 5.000.-Ft és illetékbélyegben kell leróni. (illetékbélyeget hozni kell). A tanúsítvány iránti kérelemhez a házassági szándék bejelentésére vonatkozó iratokat kell csatolni, a külföldi fél részéről tanúsítvány becsatolása helyett személyes nyilatkozat szükséges.

További ügykörök