Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Telepengedélyhez, valamint bejelentéshez kötött gazdasági tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A jogszabály hatálya a Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatalhoz tartozó települések közigazgatási területén végzett, a Korm. rendelet mellékleteiben pontosan felsorolt gazdasági (termelő vagy szolgáltató) tevékenység (a továbbiakban: ipari tevékenység) folytatására terjed ki.

Kétféle eljárás folytatható le:

- bejelentés-köteles, a Korm. rendelet 1. mellékletében felsorolt gazdasági tevékenységek esetében írásban kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, amelynek nyilvántartásba vételéről a jegyző igazolást ad.

- telepengedély-köteles, a Korm. rendelet 2. mellékletében – leginkább a nehézipari, gép-és fémgyártás - tevékenységek folytatása esetén telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok, és a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való bevonásával, amelynek eredményeként az ügyfél telepengedélyt kap.

A jegyző a telepet – telepengedély-köteles tevékenység esetében a telepengedély megadásával egyidejűleg, bejelentés-köteles tevékenység esetében a jogszabályban meghatározott feltétel fennállásának vizsgálatát követően haladéktalanul – nyilvántartásba veszi. A nyilvántartás adatai honlapunkon bárki számára elérhetőek.
Eljárási illetékek, fizetési kötelezettségek:
- 5.000 Ft igazgatás-szolgáltatási díj, amit a Hivatal számlaszámára kell átutalni.
- Számlaszám: 11734152-15802729

Kérelem benyújtása:
A bejelentéshez kötött tevékenységek esetében az ügyfélnek írásban kell bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet, amelynek alapján a jegyző – miután az építési hatóság visszaigazolta az építésügyi szabályok alapján, hogy a telepen az adott tevékenység folytatható - igazolást ad ki a tevékenység nyilvántartásba vételéről.

A telepengedély-köteles tevékenységek folytatása esetén telepengedélyezési eljárást kell lefolytatni a jogszabályban felsorolt szakhatóságok előzetes bevonásával, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak ügyfélként való részvételével, amelynek eredményeként az ügyfél telepengedélyt kap.

Az adatváltozást, illetve a tevékenység megszüntetését haladéktalanul be kell jelenteni hatóságunknál.

Csatolandó mellékletek, amelyeket kérjük, fénymásolatban is hozzanak magukkal:
- aláírási címpéldány, vagy meghatalmazás
- cégkivonat, vagy egyéni vállalkozói igazolvány
- bérleti szerződés
- telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén a szomszédos ingatlanok tulajdonosainak, társasház esetén a közös képviselők neve, elérhetőségi címe, és helyszínrajz.

Ügyintézési határidő:
Bejelentés-köteles tevékenység folytatása esetén: 8 nap
Telepengedély-köteles tevékenység folytatása esetén 21 nap, amely egy esetben legfeljebb 21 nappal meghosszabbítható.

Az ügyfél joga, hogy
- kérelmet nyújtson be
- kérelmét a döntésig módosítsa, visszavonja
- önmaga helyett megbízottja járjon el
- saját ügye irataiba betekintsen,
- nyilatkozatot tegyen, jegyzőkönyv felvételét kérje
- meghallgatást, bizonyítékok beszerzését kérje
- igazolási kérelmet terjesszen elő,
- jogorvoslattal éljen,
- végrehajtással szemben kifogást terjesszen elő,

Kötelezettsége a(z):
- idézésnek eleget tenni,
- hiánypótlásnak eleget tenni
- igazgatási szolgáltatási díjat, illetéket megfizetni,
- többletköltséget megtéríteni,
- jóhiszeműen közreműködni.

Ügyintéző:

Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző
jegyzo@szuhakallo.hu; 48/352-081;


Vonatkozó jogszabályok:
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló, módosított 2009. évi LXXVI. törvény
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet)
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló, módosított 35/1999. (X.13.) BM rendeletTovábbi ügykörök