Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Adóügyek - Magánszemélyek kommunális adója

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A kommunális típusú adók egyik fajtája a magánszemélyek kommunális adója, melyet a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) valamint Szuhakálló község Önkormányzatának a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 13/2014.(XII.19.) rendelete (helyi adórendelet) szabályoz.

Az adónemnek az alanyai kizárólag az önkormányzat illetékességi területén lakással (lakóházzal) rendelkező magánszemélyek, valamint a Htv. alapján azok a magánszemélyek is, akik nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkeznek – ideértve az önkormányzati tulajdonban álló lakás-bérlőket is. Ha e jogviszony alanyai bérlőtársak, akkor az általuk írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban megjelölt magánszemély az adó alanya. Ennek hiányában a bérlőtársak egyenlő arányban adóalanyok.
Az adó alanyára vonatkozó egyéb szabályok, valamint az adókötelezettség keletkezése és megszűnésének szabályai teljes egészében azonosak az építményadónál leírtakkal, melyre mind a Htv., mind pedig a helyi adórendelet utal.

A Htv. külön szabályozza lakásbérleti jog esetén az adókötelezettség keletkezését, illetve megszűnését. Eszerint az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létrejöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg. Lakásbérleti jogviszony év első felében történő megszűnése esetén a II. félévre vonatkozó adókötelezettség is megszűnik.

Adómentességek
A kommunális adó esetén csak alanyi adómentesség létezik, vagyis az csak a Htv-ben meghatározott feltételek fennállta esetén „vehető igénybe”. A helyi adórendelet nem szabályoz adómentességet.

Az adó mértéke
Az adó mértékét a helyi adórendelet 10.000Ft/év összegben állapítja meg.

Az adó alanya
- az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa,
- illetőleg aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás, bérleti jogával rendelkezik.
- Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.

Bevallási határidő
Az adókötelezettség keletkezését / változását követő 15 napon belül.

Befizetési határidő
- Az éves adó első fele (7.000 Ft): március 15-ig,
- Az éves adó második fele (7.000 Ft): szeptember 15-ig,
- Illetve az adó évközbeni megállapítása esetén a jogerős határozatban megállapított határidőn belül.

Az Art. 125.§ (2) és (4) valamint (5) bekezdései értelmében az adóhatóság állapítja meg – a helyi iparűzési adó és az adóbeszedéssel megállapított idegenforgalmi adó kivételével – a helyi adókat, továbbá az önkormányzat költségvetése javára más törvény alapján fizetendő adókat (kivetéses adózás). Az adókivetés, - kiszabás az adózó bevallása, bejelentése, illetve adatszolgáltatás alapján történik.
Az adóhatóság a fizetendő adóról, az adófizetés módjáról és idejéről, továbbá – ha törvény előírja – az adóalapról, az adómentességről vagy adókedvezményről a bevallás (bejelentés) adatai alapján határoz.
Art. 120.§ (2) és (4) bekezdés: a hatósági eljárás hivatalból, vagy az adózó kérelmére (bejelentésére, bevallására) indul;
Hivatalból indul különösen: a hatósági adó-megállapítás adatszolgáltatás, bejelentés, bevallás alapján (adókivetés, illetékkiszabás).

Ügyintéző:

Jobbágy Henrietta hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212

További ügykörök