Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Egyéb - Lakossági közműfejlesztés támogatása

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A 262/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet szabályai szerint, közműfejlesztési támogatásra ,Jogosult: az a magánszemély, aki külön jogszabály alapján az öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét meg nem haladó nyugellátásban, illetve időskorúak járadékában, rendszeres szociális segélyben, normatív lakásfenntartási támogatásban részesül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre - a saját vagy a gyermeke jogán - jogosult, és a közműfejlesztési hozzájárulást nem vállalkozási célra épített, lakásként, lakóházként vagy lakásépítésre szolgáló telekként (továbbiakban: építési telek) bejegyzett ingatlan közművesítése érdekében, annak tulajdonosaként első ízben, közvetlenül fizeti meg, és azt akár részben, akár egészben más módon (a helyi adók megfizetése során, vagy az állam által támogatott lakás-takarékpénztári számlán összegyűlt megtakarításból, illetve ez alapján, vagy ennek fedezetévei a lakás­takarékpénztárból, vagy más hitelintézettől felvett hitel lakáscélú felhasználásaként) még nem számolt el, és a jövőben sem számolja el".

A jogosultnak a közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igényét legkésőbb a közműfejlesztési hozzájárulás vagy utolsó törlesztő részlete megfizetésétől számított egy éven belül annak a településnek a jegyzőjéhez kell írásban bejelenteni, amelynek területén a közművet létesítették.

A közműfejlesztési támogatás alapja a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetett összege, ingatlanonként és közművenként azonban legfeljebb 150 ezer Ft. A jogosult a közműfejlesztési támogatást a támogatás alapjának 25%-a erejéig igényelheti.

A jogosultságot a magánszemély a nyugdíj szelvény és nyugdíjas igazolvány bemutatásával,
illetve segélyezett esetében a segélyt folyósító önkormányzattói kért igazolással kell bizonyítani.
Az írásbeli igényléshez csatolni kell továbbá a jogosultnak a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetéséről szóló a helyi önkormányzattói, a szolgáltatótól vagy a víziközmű társulattól származó igazolást. Az igazolásnak tartalmaznia kell a közműfejlesztési hozzájárulás megfizetőjének nevét és lakcímét, a megfizetéssel érintett ingatlan címét, a közmű megnevezését, a megfizetés összegét és időpontját, valamint az igazolás kiadásának
időpontját. A részletekben történő megfizetés esetén, az igazoláson fel kell tüntetni a részletfizetés tényét és a megfizetendő közműfejlesztési hozzájárulás teljes összegét is.

A közműfejlesztési támogatásra vonatkozó igényt kérelemmel és a jogosultságot igazoló bizonylatokkal együtt az ügyfél lakóhelye szerinti székhely hivatalhoz, vagy a kirendeltségre kell kell eljuttatni.

Ügyintézők:

Tóth Tamásné penzugy@szuhakallo.hu; 48/352-081;
Ötvös Béláné vadnapm@legnet.hu; 48/505-212;
Klómer Gézáné vadnapm@legnet.hu; 48/505-212.További ügykörök