Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Adóügyek - Méltányossági kérelem

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Az adózó kérelmére az adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén részletfizetést, fizetési halasztást engedélyezhet.
Az adózó vagy az adó megfizetésére köteles személy kérelmezhet fizetési halasztást, részletfizetést a nyilvántartott adóra vonatkozóan; illetve kérheti az adótartozás mérséklését vagy elengedését. A kérelmek elbírálása vagyoni- és jövedelmi nyilatkozat alapján történik. Az ügyintézési határidő 30 nap.

Kivételes méltánylást érdemlő körülmények fennállása esetén magánszemélyek részére az adótartozás is, nem magánszemély adózók részére a bírság- és pótléktartozások mérsékelhetőek, elengedhetőek.

Ki veheti igénybe: az adózó vagy az adó megfizetésére kötelezett személy

Hogyan lehet kezdeményezni: A titkársági ügyintézőnél ügyfélfogadási időben, vagy előzetes telefonon történő megbeszélés alapján személyesen, illetve írásban.

Az eljárás megindításához szükséges iratok:vagyoni- és jövedelmi helyzetről szóló nyilatkozat

Fizetendő díj: 3.000,- Ft illeték

A körülmények alapos vizsgálatát követő döntését az adóhatóság az adatok széleskörű megismerésével, környezettanulmány elvégzésével alapozza meg. A kérelem illetékköteles, azonban magánszemélyek részére indokolt esetben - külön kérelemre - költségmentesség engedélyezhető.

Kapcsolódó jogszabályok:
- az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
- a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény
- a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
- a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzati rendelet
- a helyi iparűzési adóról szóló önkormányzati rendelet
- a közigazgatási hatósági eljárásban a személyes költségmentesség megállapításáról szóló 180/2005. (IX. 9.) Korm. rendelet.

Ügyintéző:

Jobbágy Henrietta hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212


További ügykörök