Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Anyakönyvi ügyek - Házasságkötés - bejegyzett élettársi kapcsolat (továbbiakban: BÉT) létesítése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

A házasságkötés és a BÉT létrehozása személyes jog, ezért a házasságkötési illetve BÉT létesítési szándékot személyesen kell bejelenteni. Az anyakönyvvezető a házassági és BÉT létesítési eljárás során az alábbiakat vizsgálja:
- személyazonosságot
- állampolgárságot (az állampolgárság meghatározza az ember személyi állapotát: magyar állampolgárra magyar hatósági eljárásban a magyar szabályok vonatkoznak)
- cselekvőképességet
- a családjogi törvényben meghatározott rokonsági kapcsolatot
- a házasulók / BÉT kapcsolatot létesíteni kívánók családi állapotát.

Ennek megfelelően a házasságkötési / BÉT kapcsolat létrehozási szándékot a következő módon kell bejelenteni:

1. a házasulók/BÉT kapcsolatot létesíteni kívánók személyes megjelenésével
2. érvényes személyi igazolványával (személyazonosító igazolvánnyal és lakcímet igazoló
hatósági igazolvánnyal, Magyarországon lakó magyar állampolgár bejelentheti érvényes
magyar útlevéllel és lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal; a 2001. január 1-től kiállított
vezetői engedély csupán személyazonosságot igazol, magyar állampolgárságot nem, ezért a
házasságkötés/BÉT kapcsolat bejelentésénél azt elfogadni nem lehet)
3. születési anyakönyvi kivonatával
4. elvált, özvegy családi állapotát igazoló anyakönyvi okirat - záradékolt házassági-, halotti
anyakönyvi kivonat - bemutatásával (nőtlen, hajadon családi állapot esetén az Anyakönyvi
Csoport nem kér külön igazolást, mert ezt a két családi állapotot ellenőrzi a központi
nyilvántartás adatbázisában. A házasságkötések előtt az adatbázisban minden házasuló /
BÉT kapcsolatot létesíteni kívánó családi állapotát ellenőrzik az anyakönyvvezetők.

A házasságkötési/BÉT kapcsolatot létesítési szándék bejelentését jegyzőkönyvbe kell foglalni, ez a jegyzőkönyv lesz később a házassági/BÉT kapcsolat bejegyzés anyakönyvi alapirata.

A jegyzőkönyv a kiállításától számított 1 évig érvényes, ebből következik, hogy a házasságkötési / BÉT kapcsolat létrehozási szándékot 1 évvel korábban be lehet jelenteni.

A jegyzőkönyv felvételétől számított 30 napos várakozási időt ír elő a Ptk. A házasságkötésnél a 31. nap és az 1 év – a BÉT kapcsolatot létrehozásánál az 1. nap és az 1 év - lejárta közötti időszakban kell olyan időpontot találni, amit a foglaltság mellett a hivatal is tud biztosítani, és a házasulóknak / BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozóknak is megfelel.

A házasságkötéseknél előírt 30 napos várakozási idő alól indokolt esetben felmentést adhat a jegyző. A felmentés indokát, hitelt érdemlően kell igazolni.

A házasságkötés előtti, kötelező várakozási idő alóli kérelmet írásban kell benyújtani, amelyet lehetőleg mindkét házasuló írjon alá.

Közeli halállal fenyegető állapot esetén el kell tekinteni a 30 napos kötelező várakozási idő meglététől, ilyen esetben tájékoztatásért keresse az anyakönyvvezetőt.

A házasság/BÉT hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli megkötését a jegyző a szándék bejelentésétől számított 8 napon belül engedélyezi.

A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak igazolnia kell, hogy személyes joga szerint a Magyarországon tervezett házasságkötésének/BÉT kapcsolat létrehozásának törvényi akadálya nincs. A külföldi házasulónak/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozónak a saját hazájában a helyhatósághoz, ennek hiányában hazája külképviseletének konzulátusához kell fordulnia, ahol megkapja a szükséges iratot, tanúsítványt. Ezen túl igazolnia kell születési anyakönyvi okirattal az anyakönyvi bejegyzéshez szükséges adatait, valamint családi állapotát. Minden idegen nyelvű okiratot, igazolást hiteles magyar fordítással kell benyújtania. Hiteles magyar fordítást készít az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda, (Budapest VI. Bajza u. 52. szám).

Ha a külföldi házasuló/BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozó nem ért és nem beszél magyarul, tolmácsra van szükség, akinek részvételét (már a szándékbejelentésnél is) a házasulóknak / BÉT kapcsolatot létrehozni szándékozóknak kell biztosítaniuk.

A házasságkötés/BÉT kapcsolat létrehozása nyilvános, amelytől a házasulók kérésére el lehet térni.

Eljárási illeték:

A házasságkötési / BÉT kapcsolat létesítési eljárás illetékmentes.

A kivonatok kiadásának illetéke az illetékköteles esetekben 2.000,- Ft Az illetéket illetékbélyegben kell leróni. . Másodlatot egyenesági hozzátartozó, vagy azon személy részére lehet kiadni, aki igazolni tudja jogos érdekét. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Hatósági bizonyítvány kiadásának illetéke 3.000,- Ft

Az illetékbélyeget bármelyik postahivatalban meg lehet vásárolni.

A házasságkötés/BÉT kapcsolatos díjak

A házasságkötés / BÉT kapcsolat létrehozás az ügyfelek részére továbbra is díjmentes.

Ügyintézők:

Fazekas Józsefné hivatal@szuhakallo.hu;
48/352-081;
Pál Lajosné hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212.


További ügykörök