Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, nyilvántartása

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerint a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására, szaporítására az állatvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás, illetve szaporítás a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei - ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is - biztosítottak.

Az állatvédelmi hatóság a veszélyes állat vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az állat tulajdonosának és tartójának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáltató adatokat és az állat tartási helyének adatait.

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló mód. 334/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a veszélyes állatok tartásának engedélyezése tekintetében a tervezett tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A rendelet a veszélyes állat tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki szakhatóságként annak vizsgálatára, hogy a veszélyes állat tartása az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állat melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása követelményeinek megfelel-e.

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló mód. 8/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet szerint veszélyes állatnak minősül a rendelet 1. mellékletében felsorolt fajok egyedei. Ezen túl, a rendelet mellékletében nem szereplő fajok egyedeit, amennyiben egyedi tulajdonságaik ezt indokolják a veszélyes állat tartásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyes állattá nyilvánítja.

A rendelet 2. § (1) bekezdése szerint veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy kaphat, aki:
- cselekvőképes,
- rendelkezik a rendelet 3. §-ban megjelölt szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal,
- ha az előírt feltételekkel személyesen nem rendelkezik, az azoknak megfelelő személyt alkalmaz,
- rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatával,
- biztosítja a rendelet 3. számú mellékletben - méreggel ölő állatfajok tartása esetében a 2-3. számú mellékletekben - előírt feltételeket,
- teljesíti a biztonsági előírásokat.

Veszélyes állat tartására engedélyt gazdálkodó szervezet akkor kaphat, ha az állat gondozására cselekvőképes, valamint szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező alkalmazottja van, és rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatával, biztosítja a méreggel ölő állatfajok tartása esetében a rendelet 2-3. számú mellékeltében előírt feltételeket, továbbá teljesíti a biztonsági előírásokat.

Ügyintézők:

Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző
jegyzo@szuhakallo.hu; 48/352-081;


További ügykörök