Önkormányzat kiemelt hírei

Megállapításra kerültek a szükséges ajánlásszámok
(2024.04.04.)
A Szuhakállói Helyi választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/E. § (1) bekezdése alapján megállapította a 2024. évi önkormányzati választáson a jelöltté váláshoz szükséges ajánlások számát.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése - korrigált hirdetmény
(2024.04.16.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárásban a kérelmező módosította kérelmét.

Határ-völgyi veszélyeshulladék-lerakó kapacitásbővítése
(2024.04.04.)
Az ÉHG-NEO Hulladékgazdálkodási Zrt (Sajókaza) által üzemeltetett határvölgyi veszélyes hulladék lerakó kapacitásbővítésére vonatkozó engedélyezési eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

Értesítés bontási engedélyezési eljárás megindulásáról
(2024.04.04.)
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala (a továbbiakban: Hatóság) a következő hirdetményi úton történő tájékoztatást adja a tárgyban megnevezett elektronikus hírközlési építmény engedélyezési ügyében:

Legeltetési tilalom és ebzárlat
(2024.03.25.)
A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el a rókák és más ragadozók veszettség elleni immunizálása miatt.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Veszélyes állatok tartásának engedélyezése, nyilvántartása

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló mód. 1998. évi XXVIII. törvény 20. § (2) bekezdése szerint a természetvédelmi oltalom alatt nem álló, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá nem tartozó veszélyes állat tartására, szaporítására az állatvédelmi hatóság adhat engedélyt. Az engedély kizárólag abban az esetben adható meg, ha a tartás, illetve szaporítás a környezet nyugalmát és biztonságát nem sérti vagy veszélyezteti, és az egyed tartási feltételei - ideértve a tartáshoz, illetve szaporításhoz szükséges szakismeretet is - biztosítottak.

Az állatvédelmi hatóság a veszélyes állat vonatkozásában nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az állat tulajdonosának és tartójának nevét, címét, valamint az állat azonosítását szolgáltató adatokat és az állat tartási helyének adatait.

Az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló mód. 334/2006.(XII.23.) Korm. rendelet a veszélyes állatok tartásának engedélyezése tekintetében a tervezett tartás helye szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A rendelet a veszélyes állat tartásának engedélyezésére irányuló eljárásban a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatalt jelöli ki szakhatóságként annak vizsgálatára, hogy a veszélyes állat tartása az állat-gyógyászati és állat-egészségügyi szabályoknak, az állat-egészségügyi járvány mentesség, valamint az állat melléktermék élelmiszerláncból történő kizárása követelményeinek megfelel-e.

A veszélyes állatokról és tartásuk engedélyezésének részletes szabályairól szóló mód. 8/1999.(VIII.13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM rendelet szerint veszélyes állatnak minősül a rendelet 1. mellékletében felsorolt fajok egyedei. Ezen túl, a rendelet mellékletében nem szereplő fajok egyedeit, amennyiben egyedi tulajdonságaik ezt indokolják a veszélyes állat tartásának engedélyezésére hatáskörrel rendelkező hatóság veszélyes állattá nyilvánítja.

A rendelet 2. § (1) bekezdése szerint veszélyes állat tartására engedélyt az a természetes személy kaphat, aki:
- cselekvőképes,
- rendelkezik a rendelet 3. §-ban megjelölt szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal,
- ha az előírt feltételekkel személyesen nem rendelkezik, az azoknak megfelelő személyt alkalmaz,
- rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatával,
- biztosítja a rendelet 3. számú mellékletben - méreggel ölő állatfajok tartása esetében a 2-3. számú mellékletekben - előírt feltételeket,
- teljesíti a biztonsági előírásokat.

Veszélyes állat tartására engedélyt gazdálkodó szervezet akkor kaphat, ha az állat gondozására cselekvőképes, valamint szakirányú tartási ismereteket igazoló, legalább középfokú szakképesítéssel és szakmai gyakorlattal rendelkező alkalmazottja van, és rendelkezik a tartási hely közvetlen szomszédainak beleegyező nyilatkozatával, biztosítja a méreggel ölő állatfajok tartása esetében a rendelet 2-3. számú mellékeltében előírt feltételeket, továbbá teljesíti a biztonsági előírásokat.

Ügyintézők:

Dr. Herczeg Tibor jegyző, címzetes főjegyző
jegyzo@szuhakallo.hu; 48/352-081;


További ügykörök