Önkormányzat hírei

Széleskörű lakossági támogatás az év végére
(2023.11.28.)
Az önkormányzat képviselő-testülete, a rendelkezésére álló források felhasználásával a lakosság jelentős rétegét érintő támogatások biztosításáról döntött, melyek folyósítására december hónapban kerül sor.

Szociális tüzelőanyag-juttatás
(2023.11.10.)
Tájékoztatom a község lakosságát, hogy a Belügyminiszter, az önkormányzat által benyújtott támogatási igényre, 320 q barnakőszén beszerzését és szociális rászorultsági alapon történő kiosztását lehetővé tevő támogatást biztosított önkormányzatunk számára.

Tájékoztatás ingatlanok rendeltetésmódosításához kapcsolódó eljárásró
(2023.11.09.)
Az önkormányzat főéítésze, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 48.§ alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Amit a kútamnesztiáról tudni kell
(2023.10.26.)
A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításával évek óta fennálló bizonytalanság szűnik meg a meglévő és létesítendő mezőgazdasági- és háztartási célú kutak kapcsán.

Körzetesítés felülvizsgálata
(2023.10.26.)
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 79.§ (1) bek-e értelmében a helyi választási iroda vezetője november 30-ig elvégzi a települések szavazóköri felülvizsgálatát, a körzetsítési feladatokat.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Talált tárgyak kezelése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Vonatkozó jogszabály:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§ – 5:64. §.
Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljárás:

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
Az utóbbi esetben a találó a talált dolog átadáskor köteles nyilatkozni arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára.
Az igénybejelentéséről a találónak jegyző igazolást ad.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján levélben, e-mailben, telefonon megkeresi és tájékoztatja, hogy a dolgot a Hivatalban ügyfélfogadási időben átveheti.
Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot a találónak – ha a dolog tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a jegyző kiadja.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a talált dolog értékesíthető.

Ha a jogosult az értékesítés után jelentkezik, a jegyző intézkedik a befolyt összegnek a részére történő kifizetéséről. A jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét elveszti, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.
A közönség számára nyitva álló épületben, vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Pollákné Nagy Beáta
hivatal@szuhakallo.hu; 48/352-081;
Orbánné Boros Henriett
vadnapm@legnet.hu; 48/505-211.További ügykörök