Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Hatósági ügyek - Talált tárgyak kezelése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Szuhakállói Székhely

Vonatkozó jogszabály:
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 5:54.§ – 5:64. §.
Ügyintézési határidő: 21 nap

Az eljárás:

A találó köteles a talált dolgot a találástól számított nyolc napon belül a dolog elvesztőjének, tulajdonosának, a dolog átvételre jogosult más személynek vagy a találás helye szerint illetékes jegyzőnek átadni.
Az utóbbi esetben a találó a talált dolog átadáskor köteles nyilatkozni arra nézve, hogy igényt tart-e a dolog tulajdonjogára.
Az igénybejelentéséről a találónak jegyző igazolást ad.

Ha az átadott dolog átvételére jogosult személye megállapítható, a jegyző a rendelkezésére álló adatok alapján levélben, e-mailben, telefonon megkeresi és tájékoztatja, hogy a dolgot a Hivatalban ügyfélfogadási időben átveheti.
Ha az átvételre jogosult személye nem állapítható meg, a jegyző a dolgot az átadástól számított három hónapon át megőrzi. Ha ez idő alatt a jogosult nem jelentkezik, a dolgot a találónak – ha a dolog tulajdonjogára az átadáskor igényt tartott – a jegyző kiadja.

Ha a jogosult a dologért az átadástól számított három hónap alatt nem jelentkezett és a találó az átadáskor nem tartott igényt a dolog tulajdonjogára, a talált dolog értékesíthető.

Ha a jogosult az értékesítés után jelentkezik, a jegyző intézkedik a befolyt összegnek a részére történő kifizetéséről. A jogosult a dolog tulajdonjogára vagy az értékesítés során befolyt összegre vonatkozó igényét elveszti, ha a találástól számított egy éven belül nem jelentkezik.
A közönség számára nyitva álló épületben, vagy helyiségben, továbbá közforgalmú közlekedési és szállítási vállalat szállítóeszközén talált dolog tulajdonjogára a találó nem tarthat igényt.

Pollákné Nagy Beáta
hivatal@szuhakallo.hu; 48/352-081;
Orbánné Boros Henriett
vadnapm@legnet.hu; 48/505-211.További ügykörök