Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Névváltozási ügyek - Születési-, házassági név megváltoztatása

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Dédestapolcsányi Kirendeltsége

1. Születési családi és utónév megváltoztatása

A névváltoztatással kapcsolatos szabályozás 2002. december 15. napjával módosításra került. Ekkortól kezdve beszélhetünk születési névről és házassági névről.

A születési név az a név, mely az érintettet a születési anyakönyvi bejegyzése alapján megilleti. Magyar állampolgár születési neve családi és utónévből áll. A családi név egy vagy kéttagú lehet. A kéttagú családi nevet kötőjel köti össze. Anyakönyvezni egy vagy két utónevet lehet.

Házassági név az a név, mely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti.

2. Születési név megváltoztatása

Magyar állampolgár születési családi és utónevének megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti. A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti.

Kiskorú gyermek névváltoztatását törvényes képviselője, cselekvőképességet kizáró gondnokság alatt álló személy kérelmét a gondnok terjesztheti elő. Kiskorú gyermek esetében, akkor is kell mindkét szülő hozzájárulása a név megváltoztatásához, ha a szülők elváltak (A két szülő együtt, személyesen nyújthatja be a kérelmet). Ettől csak abban az esetben lehet eltérni, ha valamelyik szülő felügyeleti jogát megvonták és ezt jogerős bírósági határozat igazolja. 14. életévét betöltött kiskorú esetén az ő hozzájárulása (személyes aláírása az anyakönyvvezető előtt) is szükséges.

Szülő családi nevének megváltoztatása kiterjed családi nevét viselő kiskorú gyermekére is. Ha házastárs változtat nevet, és azt a nevet a másik házastárs valamilyen formában viseli, a névváltoztatás rá is kiterjed.

Magyartalanul képzett név, történelmi név, régies írásmóddal írott családi név engedélyezése - különös méltánylást érdemlő körülményt kivéve - nem lehetséges.

Amennyiben a névváltozással érintett anyakönyvi esemény külföldön történt a névváltoztatás feltétele a hazai anyakönyvezés.

Csak különös méltánylást érdemlő okból engedélyezhető újabb névváltoztatás az előző névváltoztatás hatályba lépésétől számított 5 éven belül.

Eljárási illeték:

A születési név megváltoztatására irányuló kérelem 10.000.- Ft.
Megváltoztatott név ismételt megváltoztatása 50.000.- Ft.

Az illetéket illetékbélyegben kell leróni. Az illetékbélyeget bármelyik postahivatalban meg lehet vásárolni.

3. Házassági név megváltoztatása

A házassági név megváltoztatására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes. A kérelem előterjeszthető más hivatal anyakönyvvezetőjénél is, de ebben az esetben az eljárási idő hosszabb. A kérelem személyesen terjeszthető elő.

Ha a házassági névváltozásra válás vagy özvegység után kerül sor az elvált vagy özvegy nő férjének "né" toldatos formáját nem választhatja, ha a házasság fönnállása alatt sem viselte vagy attól a bíróság eltiltotta.

Eljárási illeték mértéke 5.000.- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.
Az új adatokat tartalmazó anyakönyvi kivonat illetéke: 2.000,- Ft, melyet illetékbélyegben kell leróni.

Az illetékbélyeget bármelyik postahivatalban meg lehet vásárolni.

Ha a volt házastárs nem a házastársa után őt megillető házassági nevet viseli (viselt név: Minta Jánosné, jogosan megillető név: Minta János Jenőné) a házastársa nevét viselő személy házassági neve kérelemre megváltoztatható, ha a házasság megszűnt és személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal vagy a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapiratával igazolható, hogy volt házastársa nevét a kért formában használta. A név megváltoztatása iránti kérelmet személyesen kell benyújtani bármely anyakönyvvezetőnél. A külföldön élő magyar állampolgár a kérelmét bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél is előterjesztheti. A házassági név megváltoztatását – kérelmére – a központi anyakönyvi szerv engedélyezheti.
Az eljárás illetékmentes.

Ügyintézők:

Fazekas Józsefné hivatal@szuhakallo.hu;
48/352-081;
Pál Lajosné hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212.


További ügykörök