Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Anyakönyvi ügyek - Külföldön történt anyakönyvi események magyarországi anyakönyvezése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Dédestapolcsányi Kirendeltsége

A hatályos szabályozás szerint magyar állampolgárral külföldön történt anyakönyvi eseményt Magyarországon anyakönyveztetni kell. Ennek szükségességét megmagyarázza az, hogy magyar anyakönyvi okirat nélkül nem lehet személyazonosító igazolványt, útlevelet váltani, esetlegesen nem tud igénybe venni olyan szolgáltatásokat, melyek őt, mint magyar állampolgárt megilletik.

A magyarországi anyakönyvezést az érintett, bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán is kérheti.

A magyarországi anyakönyvezésnél minden esetben hitelt érdemlően kell igazolni az érintett személy fennálló magyar állampolgárságát (érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, illetve ezek hiányában egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány). Amennyiben ezen iratok valamelyikével nem rendelkezik, az eljárás az állampolgárság vizsgálatának idejével meghosszabbodik.

A magyarországi anyakönyvezést az érintett vagy némely esetben annak meghatalmazottja bármely polgármesteri hivatal anyakönyvvezetőjénél, külföldön élő magyar állampolgár a magyar külképviselet konzulátusán is kérheti.

A születés magyarországi anyakönyvezése

Nagykorú személy saját maga kérheti. 18 év alatti gyermek esetében szülei járhatnak el.
Az anyakönyvezéshez szükséges:

1. Születési anyakönyvi kivonat /amely tartalmazza a gyermek születésére és a szülőkre
vonatkozó adatokat/ + hiteles fordítás /OFFI/ + apostille v. felülhitelesítés - hacsak az
ügyfajtára vonatkozó jogszabályból, nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági
gyakorlatból más nem következik-.
2. Szülők házassági anyakönyvi kivonata v. apai elismerő nyilatkozat + hiteles fordítás
/OFFI/ apai elismerő esetén a magyar fél születési anyakönyvi kivonata
3. A szülők nyilatkozata a gyermek születési családi nevéről, ha a feleség nem vette fel a férj
nevét, vagy kettős családi névként vette fel azt, és a házassági kivonat nem tartalmaz a
gyermek születési családi nevéről megállapodást + utónevéről, ha a szülők kérik a gyermek
utónevét a magyar írásmódnak megfelelően anyakönyvezni.
4. A szülők magyar /a gyermek születésének idejében érvényes/ személyi iratai /személyi
igazolvány + lakcímkártya v. útlevél + lakcímkártya,/ külföldi fél részéről: útlevél.

Ha valamelyik szülő nem ért, illetve nem beszél magyarul, akkor tolmácsról nekik kell gondoskodniuk /nem szükséges hivatásos tolmács, de a szülők egyenesági hozzátartozója nem lehet/. Személyi igazolvány + lakcímkártya bemutatása szükséges.

Ha a szülők tartósan külföldön tartózkodnak a kérelem az ottani magyar külképviseletnél is benyújtható.

Házasságkötés magyarországi anyakönyvezése

Az eljárást az érintett maga kezdeményezheti, vagy meghatalmazottja útján járhat el.

Az anyakönyvezéshez szükséges:
1. ha a házastársak mindketten magyar állampolgárok:
2. mindkét házastárs magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány, érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben kiállított állampolgársági bizonyítvány)
3. mindkettőjük 2014. július 1. után kiállított születési anyakönyvi kivonata
4. a házasságot megelőző, elvált családi állapot esetén az előző házasság záradékolt házassági anyakönyvi kivonata, özvegy családi állapot esetén az elhalt házastárs halotti anyakönyvi kivonata.
5. a külföldi házassági okirat (vagy annak hitelesített másolata) hiteles magyar fordítással (OFFI Budapest VI. Bajza u. 52)
6. A házastársak, ha a külföldi okirat nem tartalmazza a házastársak házasságban viselt nevét személyesen, illetve meghatalmazott útján írásban is nyilatkozhatnak. A felek a nyilatkozatokat az anyakönyvvezető-, közjegyző-, vagy két tanú előtt tehetik meg, a tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni. /ez a meghatalmazásokra is érvényes/
Abban az esetben, ha a házastársak a házasságban saját nevüket viselik, nyilatkozniuk kell (személyesen, illetve meghatalmazott útján írásban) a születendő gyermekeik családi nevére vonatkozóan. A szülők a nyilatkozatokat az anyakönyvvezető-, közjegyző-, vagy két tanú előtt tehetik meg, a tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni. /ez a meghatalmazásokra is érvényes/
7. Ha az anyakönyveztetést meghatalmazott intézi: eredeti meghatalmazás a házasság hazai anyakönyvezéséhez (a tanúknak személyi igazolvány számát, illetve lakcímét fel kell tüntetni)

Amennyiben valamelyik házastárs nem magyar állampolgár akkor az ő részéről be kell mutatni:
érvényes útlevelét vagy személyi igazolványát. A magyar félre a fentebb leírtak vonatkoznak.

Haláleset magyarországi anyakönyvezése

Az eljárást a hozzátartozónak (házastárs, gyermek) kell kezdeményeznie, de eljárhat meghatalmazottja is.

Az anyakönyvezéshez szükséges:

1. az elhalt magyar állampolgárságának hitelt érdemlő igazolása (érvényes személyi igazolvány,
érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, egy évnél nem régebben
kiállított állampolgársági bizonyítvány)
2. a külföldi halotti anyakönyvi okirat (vagy ennek hiteles másolata) hiteles magyar fordítással
(OFFI Budapest VI. Bajza u. 52)
3. az elhalt születési anyakönyvi kivonata
4. házas családi állapot esetén a házassági anyakönyvi kivonata
5. az elhalt: özvegy, vagy elvált családi állapotát igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
6. Az elhalt érvényes személyazonosító igazolványát, érvényes magyar útlevelét, 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélyét.

A külföldön történt anyakönyvi eseményeket az illetékes anyakönyvvezető vagy konzuli tisztviselő anyakönyvezésre felterjeszti a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Hazai Anyakönyvi Csoportjához, ahol az esemény az iratok ellenőrzése után beanyakönyvezésre kerül. Az elkészült anyakönyvi kivonatot postai úton, ajánlott küldeményként küldik meg a megjelölt személynek.

Amennyiben az anyakönyvi kivonatról, bármely eljáráshoz, másodlatra van szükség, azt a BÁH Hazai Anyakönyvi Csoportjától lehet megkérni. (Budapest XI. ker. Budafoki út 60.)

Ügyintézők:

Fazekas Józsefné hivatal@szuhakallo.hu;
48/352-081;
Pál Lajosné hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212.

További ügykörök