Önkormányzat hírei

Az Országos Mentőszolgálat közleménye az ügyeleti ellátásról
(2023.03.08.)
Az ügyeleti alapellátást 2023. április 1-jétől Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.

Ebek veszettség elleni kötelező védőoltása
(2023.03.07.)
Minden 3 hónapos kort betöltött ebet chippel kell megjelölni és kötelező veszettség elleni védőoltásban kell részesíteni, majd évente a veszettség elleni oltást ismételni kell! Védőoltás csak chippel megjelölt ebnek adható!

Változások a helyi adók rendszerében
(2022.11.30.)
Szuhakálló község Önkormányzata Képviselő-testülete, 2023. január 1-jétől a helyi adózás rendszerét érintő, alapvető változás bevezetéséről döntött.

Tájékoztatás hirdetmény közzétételével történő értékesítésről (2022. IV. ütem)
(2022.11.07.)
A Nemzeti Földügyi Központ, a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha-t meg nem haladó nagyságú földrészleteket pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

A Nemzeti Földügyi Központ tájékoztatása
(2022.10.03.)
A Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További önkormányzati hírek

Intézmények hírei

Véget ért a 2017/2018. tanév
Gárdonyi Géza Tagiskola (2018.06.25.)
Június közepe hagyományosan az iskolai tanévzárás időszaka. A hónap második hetében az esmények mind-mind a nyári szünet beköszöntét jelzik, az ország valamennyi iskolájában.

További intézményi hírek

Közös Önkormányzati Hivatal - Ügykörök

Anyakönyvi ügyek - Haláleset anyakönyvezése

Szervezeti egység: Szuhakállói Közös Önkormányzati Hivatal Dédestapolcsányi Kirendeltsége

Illetékességi területünk: az anyakönyvi esemény helye szerint

benyújtandó iratok:

- Kórházban történt haláleset esetén a kórház által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt és halálozási lap
- Lakáson történt halálozás esetén a halál tényét megállapító orvos által kiállított halottvizsgálati
bizonyítvány. (Ilyen estben a halálozási lapot az anyakönyvezető tölti ki.)
- Hamvasztásos temetés esetén a Tisztiorvosi szolgálat engedélye (Az engedélyezés a halottvizsgálati bizonyítvány lebélyegzésével történik.

Az elhalt személy személyi iratai:
- személyi igazolvány
- 2000. január 1. után megváltozott lakóhely esetében az elhalt lakcímkártyája,
- érvényes magyar útlevele
- 2001. január 1. után kiállított vezetői engedélye
- születési anyakönyvi kivonata
- családi állapotát igazoló okirata

Családi állapotot igazoló okirat lehet:

1. ha az elhalt házas családi állapotú a házassági anyakönyvi kivonata,
2. ha az elhalt elvált családi állapotú a házasságát felbontó jogerős bírósági ítélete vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata,
3. ha özvegy családi állapotú az elhalt házastársának halotti anyakönyvi kivonata vagy a záradékolt házassági anyakönyvi kivonata.
4. a volt házastársat holtnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős bírósági
határozat
5. a volt bejegyzett élettárs halálát halotti vagy a bejegyzett élettárs halálát megjegyzésként
tartalmazó kivonatot a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből
6. a volt bejegyzett élettársat holtnak nyilvánító, illetőleg halálának tényét megállapító jogerős
bírósági határozat.
7. a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését jogerős közjegyzői végzés, vagy a bejegyzett
élettársi kapcsolat felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását jogerős bírósági, vagy hatósági határozattal, vagy az e tényt tartalmazó bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből kiállított anyakönyvi okirat alapján.

A hagyatéki értesítést az anyakönyvezető küldi meg az elhunyt lakóhelye szerint illetékes Polgármesteri Hivatal hagyatéki előadójához. Ha az elhunyt nyugdíjas volt a hozzátartozónak értesítenie kell a nyugdíjfolyósító intézetet. Az elhalt adószáma szükséges a hagyatéki eljáráshoz, ezért azt csak a hagyatéki eljárás lezárulta után szükséges leadni az elhalt lakóhelye szerint illetékes NAV kirendeltségéhez.

Az eljárás illetékmentes.

A kivonatok kiadásának illetéke az illetékköteles esetekben 2.000,-Ft. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni. Másodlatot egyenesági hozzátartozó, vagy olyan személy részére lehet kiadni, aki igazolni tudja jogos érdekét. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Hatósági bizonyítvány kiadásának illetéke 3.000,-Ft., amelyet illetékbélyegben kell leróni.

Az illetékbélyeget bármelyik postahivatalban meg lehet vásárolni.


Ügyintézők:

Fazekas Józsefné hivatal@szuhakallo.hu;
48/352-081;
Pál Lajosné hivatal@szuhakallo.hu; vadnapm@legnet.hu
48/352-081; 48/505-212.

További ügykörök